Atölyeler

ÇOCUKLAR İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİ

Empatika 2012’de Çocuk Doğa, Sanat, Bilim ve Felsefe Atölyesi olarak ilk kurulduğu andan itibaren Çocuklar İçin Felsefe’yi hem tanıtmaya çalışmış, hem de kurum içinde ve dışında çocuklarla felsefe atölyeleri düzenlemiştir.

Bütün atölyelerin temeline Çocuklar İçin Felsefe’yi bir yöntem olarak yerleştiren Empatika, “her çocuk özeldir ve her çocuğun dünyası ayrıdır” anlayışıyla, bireysel olarak çocukların yetenekleri ve ilgileri yönünde oyun

temelli bir anlayışla atölyeler düzenlemeye, onların kişisel gelişimlerini hem sanatsal hem felsefî hem de psikolojik yönden desteklemeye devam etmektedir.

Çocuklar için sunduğumuz atölyeler, 4-12 yaş arasındaki bütün çocuklara açık olup bireysel olarak hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Grup çalışmaları ise, uygun katılım koşulları sağlandığında hem kurumumuzda hem kurum dışı farklı yerlerde gerçekleştirilmektedir.

Çocuklar için Felsefe (P4C), 2007 yılında UNESCO tarafından onaylanmış, dünya çapında uygulanmaya başlanmış bir yaklaşım ve eğitim pratiğidir.

Çocukların düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştiren Çocuklar İçin Felsefe’nin temelleri, 1970’lerde Prof. Matthew Lipman tarafından ABD’de atıldı. Bugün dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde üniversiteler, dernekler, okullar ve çeşitli merkezler tarafından desteklenmekte ve yaygınlaşmaktadır.

“Felsefe” ile “çocuk” sözcüklerini bir arada duymak sizi şaşırtabilir; hatta çocuklar felsefe yapamaz ki, diyebilirsiniz. Ancak Çocuklar İçin Felsefe, bir felsefe tarihi öğretme alanı değildir. Çocukların hepsinde var olan “merak etme ve sorgulama” yetilerini açığa çıkarmakta yardımcı olan bu yöntem, çocuklara sorgulamayı, dinlemeyi, anlamayı, düşünmeyi ve düşünce üretmeyi öğretir. Düşünme becerilerini geliştirdiği, hatta okul başarı düzeylerini arttırdığı çalışmalarla kanıtlanmış bu yöntemin amaçları ve kazanımları şunlardır:

-Düşünme, sorgulama ve yargılama becerilerini geliştirmek.

-Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırmak.

-Farkındalığı arttırmak.

-İletişim becerilerini geliştirmek.

-Empati kurmalarını sağlamak ve bu yolla, farklılıkların hoşgörüyle değerlendirilmesine yardımcı olmak.

-Sosyal bağlamlar ve değerler kazandırmak.

-Olumlu benlik gelişimine; kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlamak.

Katılımcı Profili: 5-12 yaş arasındaki bütün meraklı çocukların ve gençlerin katılımına açıktır.

Okuma ve yazma etkinlikleri Ç.İ.F. yöntemiyle sunularak, çocukların hem kavramlar hem de düşünceler üzerine düşünmeleri, sorgulamaları ve kendi düşüncelerini ortaya koymaları sağlanır. Tamamen kendi düşüncelerinin, hayal güçlerinin özgürce kağıtlara savrulduğu bir dünya yaratırlar.

Çocukların duygu ve düşüncelerini yazarak ifade edebilmelerini sağlayan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, hikâye kurgulama teknikleriyle çocukların kendi hikâyelerini kurgulamaları, yazmaları ve resimlemeleriyle KENDİ KİTAPLARInı ellerine alma olanağı verir. Böylece çocuklar, hem kendi kitaplarını yazarlar ve çevreleriyle paylaşırlar hem de içsel dünyalarının kapılarını aralayan hikayelerle, kendilerini tanıma fırsatı bulurlar.

Bugüne kadar 35 çocuğun kitabını okumaya açan Empatika, nice hayaller nice düşüncelerle çocuklara, sonsuz dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyor.

Katılımcı Profili: 6-12 yaş arasındaki yazabilen, okumayı seven bütün çocukların ve gençlerin katılımına açıktır.

Çocuklar en çok resim yoluyla kendilerini apaçık ifade eder. Gördüğümüz karmaşık çizgilerin, anlamsız gibi görünen lekelerin, bir şeye benzetemediğimiz çizimlerin bile dili vardır. Bunlar bile bir çocuğu anlamaya yeterdir. Anlamak, üretmek, paylaşmak ve geliştirmek üzerine kurulan Empatika, Resim alanında da çocukların iç dünyalarını keşfetmeye, onların gelişimlerine katkıda bulunabilmeyi amaçlamaktadır.

Resim Atölyesi’nde, özgür ve yaratıcı bir ortamda çocuğun, resim sanatını her yönüyle keşfetmesi, kendi duygu ve düşüncelerini resim yoluyla açımlaması sağlanır. Bu yolla, hem çocuğun resim yeteneğini geliştirir hem de ruhsal boşalımında önemli bir rol oynar.

Katılımcı Profili: 4-12 yaş arasındaki resim yapmayı seven bütün çocukların ve gençlerin katılımına açıktır.

Bir ağacın dalında öten ilk kuştan ya da ilk deniz dalgası sesinden beri müzik, doğanın içinden çıkarak bizi tamamen çevrelemiş ve hatta içimize işlemiştir.

Konsantrasyonu arttırdığı ve stresi azalttığı kanıtlanan müziğin sesine kulak veren Empatika Müzik Atölyesi’nde çocukların, hem duygularının müzik yoluyla açığa çıkması sağlanır hem de temel müzik eğitimi verilir. Temel müzik eğitimi sonrasında, herhangi bir müzik aleti çalmak isteyen çocuklara özel olarak enstrüman eğitimleri sürdürülür.

Böylece Müzik atölyesi, çocukların hem psikolojik gelişimlerini olumlu etkiler hem de müzikal yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlar.

Katılımcı Profili: 4-12 yaş arasındaki müziğe ilgili, müziği seven bütün çocukların ve gençlerin katılımına açıktır.